اوقاف

   مشاور حقوقی : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸   ـ سوال: آیا اختلافات پرونده های مربوط به اوقاف را می توان به داوری ارجاع نمود؟ پاسخ:برابر نظریه شماره۳۲۳۰/۷مورخ۱۶/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :…

سوالات در مورد اوقاف

   مشاور حقوقی : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸   ـ سوال: آیا اختلافات پرونده های مربوط به اوقاف را می توان به داوری ارجاع نمود؟ پاسخ:برابر نظریه شماره۳۲۳۰/۷مورخ۱۶/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : اموال و املاک موقوفه عام متعلق…

اوقاف

   مشاور حقوقی : ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸   ـ سوال: آیا اختلافات پرونده های مربوط به اوقاف را می توان به داوری ارجاع نمود؟ پاسخ:برابر نظریه شماره۳۲۳۰/۷مورخ۱۶/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :…

وثیقه

   ارتباط با گروه وکلای راه امید اخذ مشاوره تلفنی و حضوری قبول وکالت پرونده های کیفری-حقوقی-خانواده تماس باشماره:  ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ پرسش: ‌ چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی رئیس حوزه…

در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آیا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت می‌توانند یک دادخواست حقوقی طرح…

     . ارتباط با گروه وکلای راه امید اخذ مشاوره تلفنی و حضوری قبول وکالت پرونده های کیفری-حقوقی-خانواده تماس باشماره:  ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ پرسش: در صورت واحد بودن موضوع و خوانده آیا خـواهـان‌هـا در صـورت کثرت می‌توانند…