تشخیص قصور پزشکی

0 17

تشخیص قصور و خطای پزشکی بر عهده کارشناسان و پزشکان متخصص است که توسط سازمان نظام پزشکی تعیین می شود . و سپس از تشخیص آن ، پزشکی قانون دید یا ارشی راکد پزشک معالج ضامن پرداخت آن است را تعیین می کند.

با گرفتن رضایت و برائت نامه باعث می شود پزشک معالج از مسئولیت های ناشی از حضور و خطا معاف گردد.

این سوال است که اغلب افراد و بیماران از خود می پرسند که آیا ما که رضایت خود را عنوان داشته ایم می توانیم پس از آن برخلاف رضایت خود اقدام به شکایت نماییم.

در ابتدا بایستی عنوان نمود که گرفتن رضایت و برائت نامه قبل از شروع به درمان لازم و ضروری است زیرا اگر این عمل صورت نپذیرد ولی کلیه اقدامات درمانی با رعایت کلیه موازین علمی و حرفه ای صورت پذیر می باشد و بیمار دچار خسارتی گردد ، پزشک ضامن کلیه این خسارات می باشد.

در خصوص رضایت نامه این مطلب روشن است که بیمار فقط رضایت خود را نسبت به آن عمل ابراز نموده است و خطای پزشکی جایی در این رضایت ندارد و پزشک بایستی جوابگوی اقدامات خود باشد و در صورتی که برداشت نام نیز صورت پذیرفته باشد فقط بار انبات متفاوت می گردد و این بیمار است که باید خطا و قصور را انبات نماید و در هر دو حالت به هیچ عنوان در صورت خطا یا قصور پزشک معاف از مسئولیت نمی باشد.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: 1 میانگین امتیازات: 5]

Leave A Reply

Your email address will not be published.